Organisaatio

Organisaatio

Otavan Opiston organisaatiossa korostuu tiimien asema. Yhteiset asiat päätetään joka toinen kuukausi järjestettävässä tiiminvetäjien kokouksessa, johon osallistuvat tiimien vetäjät, työvaliokunnan jäsenet, taloussuunnittelija, rehtori/johtaja ja vararehtori. Tiiminvetäjien kokoukset valmistellaan työvaliokunnassa. Työvaliokuntaa vetää Opiston rehtori/johtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat rehtori/johtaja, vararehtori, kolme henkilöstön jäsentä.

Otavan Opiston toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluu 8 jäsentä: Pietiläinen Maija, Pajunen Leevi, Tuupanen Esa, Marttinen Riia, Hasanen Satu, Asikainen Katariina, Louhivuori Petri ja Takatalo Erkki. Mikkelin kaupunginhallituksen edustajana johtokunnassa on Outi Kauria.

Rehtori, Harri Jokinen, vastaa sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä, toiminnan suuntaamisesta ja koko talon taloudesta sekä liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä.


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!